Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Graphic arts in pharmacies

Colourful graphic designs are often used by us as decorative elements in pharmacies. They attract the customers’ eye and add to the special ambience of the pharmacy. We offer several thousand patterns to choose from. The size is established individually depending on the interior design of a given place.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background