Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Informacja o wynikach postępowania na transport stoiska targowego – Pharmagora 2017

Dopiewo, 10.02.2017r.

Informacja o wyniku postępowania na transport eksponatów na targi Pharmagora odbywające się w Paryżu w terminie 11-12.03.2017r.

Szanowni Państwo,

Firma Mariusz Minicki „M-MEBEL” informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym na transport eksponatów na targi Pharmagora odbywające się w Paryżu w terminie 11-12.03.2017r. w ramach projektu: „Rozwój eksportu i wzrost umiędzynarodowienia firmy Mariusz Minicki „M-MEBEL”, numer projektu RPWP.01.04.01-30-0083/15, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez PHU RAD-MERC Radosław Mysior, ul. Poznańska 125, 62-080 Tamowo Podgórne, NIP 7772896804.

Oferta firmy uzyskała 100 punktów.

← Cofnij