Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Informacja o wynikach postępowania na zabudowę stoiska targowego Pharmagora 2017

Dopiewo, 30.01.2017r.

Informacja o wyniku postępowania na zabudowę stoiska targowego firmy Mariusz Minicki „M-MEBEL” podczas targów Pharmagora odbywających się w terminie od 11.03.2017r. do 12.03.2017r. w Paryżu

Szanowni Państwo,

Firma Mariusz Minicki „M-MEBEL” informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym na zabudowę stoiska targowego firmy Mariusz Minicki „M-MEBEL” podczas targów Pharmagora odbywających się w terminie od 11.03.2017r. do 12.03.2017r. w Paryżu w ramach projektu: „Rozwój eksportu i wzrost umiędzynarodowienia firmy Mariusz Minicki „M-MEBEL”, numer projektu RPWP.01.04.01-30-0083/15, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez PharmaCo.pl Pharma Consulting Polska ul. Szmaragdowa 11, 66-415 Kłodawa NIP 5991566365.

Oferta firmy uzyskała 100 punktów.

← Cofnij