Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie usługi doradczej

Poznań, 28.04.2017r.

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie usługi doradczej

polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego

Szanowni Państwo,

Firma Firma MARIUSZ MINICKI „M-MEBEL” informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym na wykonanie usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego w ramach projektu: „Rozwój eksportu i wzrostu umiędzynarodowienia firmy Mariusz Minicki „M-MEBEL ” numer projektu RPWP.01.04.01-30-0083/15, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez DONATIVUM Ziemowit Pawlak NIP 7821111129 .

Oferta firmy uzyskała 100 punktów.

Protokół postępowania

← Cofnij