Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej

polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego

Szanowni Państwo,

Firma MARIUSZ MINICKI „M-MEBEL” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego uwzględniającego fundamentalne obszary funkcjonowania modelu eksportu i internacjonalizacji:

  • klientów
  • oferty
  • infrastruktury
  • odpowiedniej pozycji finansowej

(50 h usługi doradczej).

Załącznik:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy

← Cofnij