Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Zapytanie ofertowe – poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych

Poznań, 25.11.2016r.

Szanowni Państwo,

W ramach projektu: „Rozwój eksportu i wzrost umiędzynarodowienia firmy MARIUSZ MINICKI „M-MEBEL”, nr projektu: RPWP.01.04.01-30-0083/15 zaprasza do złożenia oferty na poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych, których szczegóły znajdują się poniżej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Opracowania baz danych:

A. Opracowanie bazy danych potencjalnych kontrahentów – projektantów wnętrz, architektów specjalizujących się w rynku aptecznym, sieci aptecznych i aptekarzy na rynku: Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Baza musi zawierać minimum 50 kontrahentów dla rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Baza musi zawierać:

a) nazwę firmy,

b) numer telefonu,

c) adres e-mail,

d) adres,

e) inne dane wskazane przez Zamawiającego (maksymalnie 5).

B. Opracowanie bazy danych potencjalnych kontrahentów – projektantów wnętrz, architektów specjalizujących się w rynku aptecznym, sieci aptecznych i aptekarzy na rynku: Austrii

Baza musi zawierać po minimum 50 kontrahentów dla rynku Austrii

Baza musi zawierać:

a) nazwę firmy,

b) numer telefonu,

c) adres e-mail,

d) adres,

e) inne dane wskazane przez Zamawiającego (maksymalnie 5).

Baza ma być opracowana osobno dla każdego rynku – 2 bazy danych.

2. Przeprowadzenia kampanii e-mailingowej wśród podmiotów wpisanych do bazy danych.

3. Organizacji spotkań – umówienie spotkań z potencjalnymi kontrahentami – 5 spotkań na każdym z rynków. Usługa obejmuje:

A. Usługę marketingową organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi – przedstawienie ofert drogą telefoniczną i e-mailingową, zebranie informacji o zainteresowaniu ofertą, przygotowanie planu spotkań oraz przedstawienie raportu z przeprowadzonych rozmów i negocjacji.

B. Organizację spotkań handlowych z potencjalnymi kontrahentami – na rynkach: Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Austrii; na podstawie baz danych – po 5 spotkań na każdym rynku (łącznie 10 spotkań). Spotkania mają odbywać się tylko z firmami, które zostaną zweryfikowane jako potencjalni klienci, wyrażą zainteresowanie nawiązaniem współpracy oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. Zakwaterowania 2 osób w hotelu co najmniej trzygwiadkowym (dwa pokoje jednoosobowe, 2 noclegi w ZEA oraz 2 noclegi w Austrii ) w miejscu, w którym odbywać się będą spotkania określone w punkcie 3.B (łącznie 4 noclegi).

5. Zapewnienia dojazdu/powrotu 2 osobom do/z miejsca organizacji spotkań – przewóz najdogodniejszym, zaakceptowanym przez Zamawiającego środkiem transportu (w tym samolot) z siedziby firmy M-Mebel do miejsc docelowych i z powrotem oraz zapewnienie transportu lokalnego na rynku docelowym, tj. z hotelu do miejsca spotkań i powrót do hotelu.

4. Dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminach:

A. I kwartał 2017 roku – opracowanie baz danych oraz organizacja spotkań, w tym zakwaterowanie i transport – dotyczy: Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

B. I, II kwartał 2017 – opracowanie baz danych oraz organizacja spotkań, w tym zakwaterowanie i transport – dotyczy: Austrii.

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym

                      Formularz oferty

                      Wykaz zrealizowanych zleceń

← Cofnij