Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Zapytanie ofertowe – transport eksponatów na targi

01.02.2017r.

Szanowni Państwo,

W ramach projektu: „Rozwój eksportu i wzrost umiędzynarodowienia firmy MARIUSZ MINICKI „M-MEBEL”, nr projektu: RPWP.01.04.01-30-0083/15 zaprasza do złożenia oferty na transport eksponatów na targi Pharmagora odbywające się w Paryżu w terminie 11-12.03.2017, których szczegóły znajdują się poniżej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do transportu eksponatów firmy Mariusz Minicki „M-MEBEL” na targi Pharmagora odbywające się w terminie od 11.03.2017r. do 12.03.2017r. w Paryżu z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. ogólna waga towaru – 4 T, niezbędny samochód 6T

2. wysokość auta 2,5 m

3. załadunek 09.03.2017r. w Dąbrówce (62-070) od 08.00. do 14.00

4. rozładunek 10.03.2017r. w Paryżu (75015)

5. załadunek 13.03.2017r. w Paryżu (75015)

6. rozładunek 14.03.2017. w Dąbrówce (62-070).

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

← Cofnij