Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Zapytanie ofertowe – zabudowa stoiska targowego

 

20.01.2017r.

Szanowni Państwo,

W ramach projektu: „Rozwój eksportu i wzrost umiędzynarodowienia firmy MARIUSZ MINICKI „M-MEBEL”, nr projektu: RPWP.01.04.01-30-0083/15 zaprasza do złożenia oferty na zabudowę stoiska targowego firmy Mariusz Minicki „M-MEBEL” podczas targów Pharmagora odbywających się w terminie od 11.03.2017r. do 12.03.2017r. w Paryżu, których szczegóły znajdują się poniżej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zabudowy stoiska targowego firmy Mariusz Minicki „M-MEBEL” podczas targów Pharmagora odbywających się w terminie od 11.03.2017r. do 12.03.2017r. w Paryżu z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  • stoisko o powierzchni 24m2 (6mx4m) ma mieć charakter półotwarty,

  • wysokość stoiska: 3 metry,

  • wykonanie zabudowy zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego projektem stoiska,

  • wymagane elementy stoiska – zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego zestawieniem mebli.

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Zestawienie mebli

 

 

 

← Cofnij